Home
134.2. Хиймэл дагуулаас хэмжсэн Байгаль нуурын усны темпратур