You are here: Home / Мониторинг / Мониторингийн хамтарсан хөтөлбөр

Мониторингийн хамтарсан хөтөлбөр

Сэлэнгэ мөрний сав газрын усны чанарын мониторингийн уялдуулсан хөтөлбөр

Гүйцэтгэгч: Росгидромет, Гидрохимийн Хүрээлэн (ОХУ) ба Цаг Уур Орчин Шинжилгээний Хүрээлэн (Монгол улс). Дуусах хугацаа: 2012 оны 12 дугаар сар.

Сэлэнгэ мөрөн

Томруулж харах

Эцсийн бүтээгдэхүүн:

  • Чанарын системийн дүн шинжилгээний нэгдсэн (Монгол улстай) арга зүй.
  • Орос ба Монгол улс дахь Сэлэнгэ мөрний сав газрын мониторингийн явуулын ба суурин лабораторын физик-химийн анализ хийх арга зүйн жагсаалт ба техникийн багаж хэрэгсэл.
  • Сэлэнгэ мөрний сав газрын усны чанарын мониторингийн уялдуулсан хөтөлбөр.

Өнөөгийн байдлаар Байгаль нуурын сав газрын гадаргын усны чанарын мониторингийн хөтөлбөрийг (ОХУ-ын Гидрохимийн Хүрээлэнгийн боловсруулсан) монголын талтай хэлэлцэж байна.

Ажлын тайлан(ОРОС) - ОХУ  татаж авах

Ажлы тайлан(ОРОС) - Монгол улс татаж авах

Усны чанарын мониторингийн уялдуулсан хөтөлбөрийн төслийг (ОРОС) татаж авах

Document Actions
IW:LEARN