You are here: Home / Мэдээ / Байгаль нуурын төвтэй холбоотой мэдээлэл

Байгаль нуурын төвтэй холбоотой мэдээлэл

Байгаль нуурын төвтэй холбоотой мэдээлэл

Jan 09, 2015 "Хил хязгааргүй Байгаль нуур" баримтат киноны нээлт
21 February 2014 Ulaanbaatar, Mongolia
Jan 09, 2015 2014 оны товч дүгнэлт
“Байгаль нуурын сав газрын хил дамнасан экосистемийн байгалийн нөөцийн нэгдсэн менежмент” төслийн хэрэгжилт 2014 онд.
Jan 09, 2015 Байгаль ба Хөвсгөл нуурыг цэвэрлэх кампанит ажил
«Экологи ба нийгмийн төслүүдийг хөгжүүлэх төв», Хөвсгөл аймгийн Хөдөө Аж Ахуйн Хоршоологчдын Холбоо (Монгол Улс)
Jan 09, 2015 Байгаль нуурын эрдэнийн хэлхээ (медиа-концепци)
“Атлас Культуры” Төсөл (ОХУ), “Экос” Хэвлэлийн газар (ОХУ).
Jan 09, 2015 Байгаль нуурын эрдэнэсийн авдар Орос ба Монголд
«Грань» Байгаль нуурын мэдээллийн төв (ОХУ)
Jan 09, 2015 Байгаль нуурын шим мандлын дархан цаазат газрын биологийн олон янз байдлыг хэвээр хадгалах асуудлыг харгалзан үзсэн эко-аялал жуулчлалын цогц хөтөлбөр
Ашгийн бус түншлэл «Байгаль нуурын эко-аялал жуулчлалын ассоциаци» (ОХУ)
Jan 09, 2015 Гадаргын, газрын доорх ус ба хөрсийг бохирдлоос сэргийлэх зорилгоор ашигт малтмал шинээр олборлох газрыг сонгон авах туршилтын төсөл
Байгаль ашиглах Байгаль нуурын Хүрээлэн ОХУ-ын ШУА-ийн СС (ОХУ)
Jan 09, 2015 Хиймэл дагуулын судалгаа шинжилгээ ба малын сэг зэм устгах хаягдсан хуучин газруудыг илрүүлэх
ОХУ-ын ШУА-ийн СС-ын ерөнхий ба туршилтын биологийн хүрээлэн, Буриадын Роспотребнадзор болон Эрхүүгийн тахалтай тэмцэх шинжлэх ухааны судалгааны хүрээлэн (ОХУ)
Jan 09, 2015 Байгаль нуурын мэдээллийн төв (БНМТ). Байгаль нуурын сав газрын төлөв байдлын хоёр жил тутмын тайлан.
Байгаль ашиглах Байгаль нуурын Хүрээлэн (ОХУ), Орхон голын сав газрын зөвлөл (Монгол Улс), Усны Үндэсний Хороо (Монгол Улс)
Jan 09, 2015 Байгаль нуурын сав газрын экологийн атлас
Эрхүүгийн газар зүйн хүрээлэн (ОХУ), Газар зүйн хүрээлэн (Монгол Улс)
Jan 09, 2015 Буриад ба Монгол улсын нутаг дэвсгэр дэх хилийн усны объектуудад ариун цэвэр-тахлын олон улсын мониторинг хийх
Монгол улсын мэргэжлийн хяналтын газар (МУМХГ, Монгол), Буриад улсын хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах ба хүний сайн сайхны төлөөх Холбооны хяналтын газар (ОХУ), “Буриад улс дах ариун цэвэр ба тахлын төв” Холбооны төсөвт байгууллага (ОХУ), ОХУ-ын Эрүүл мэндийн шинлэх ухааны академийн Хүний Экологийн Дорнод Сибирийн Шинжлэх Ухааны төв, Холбооны улсын төсөвт байгууллага (ОХУ)
Jan 09, 2015 Сэлэнгэ мөрний сав газрын гол мөрний усны чанарын нэгдсэн хөтөлбөрт багтсан тодорхойлогч бодисыг шинжлэх аргын интеркалибраци (ОХУ, Монгол улс)
Гидрохимийн Хүрээлэн (ОХУ), Байгаль орчин, Хэмжилзүйн Төв Лаборатори (Улаанбаатар, Монгол)
Jan 09, 2015 Байгаль нуурын сав газрын усны бохирдлын зөөгдөл ба усны балансын загварчлал
Москвагийн Их Сургуулийн Газар Зүйн факультет (ОХУ)
Jan 09, 2015 Байгаль нуурын Тусгай хамгаалалттай газруудын байгаль орчны байцаагч нарт зориулсан сургалт зохион байгуулах
Бурприрода (ОХУ)
Jan 09, 2015 Байгаль нуурын хил дамнасан сав газрын халуун цэгүүдийг тодорхойлох арга зүй
Экспертүүд (ОХУ ба Монгол Улс)
Jan 09, 2015 Газрын доорх ус ба Хараа голын сав газрын бохирдлын халуун цэгүүдийн тайланг хэвлэж нийтлэх (Монгол)
Jan 09, 2015 Стратеги үйл ажиллагааны хөтөлбөр
Экспертүүд (Орос ба Монгол)
Jan 09, 2015 «Сэлэнгэ мөрний адаг орчмын усны чанарын мониторинг »
Байгаль ашиглах Байгаль нуурын Хүрээлэн (ОХУ), Нуур судлалын хүрээлэн (ОХУ)
Jan 09, 2015 Идэр ба Эг голын дэд сав газруудын менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх (Монгол)
Монголын усны форум- Ус хэлц (Монгол)
Feb 05, 2014 Байгаль нуурын мэдээлийн төвийн зөвлөгөөн
2014 оны 02-р сарын 05, Улаан-Үүд, ОХУ
IW:LEARN