You are here: Home / Тайлан / БАРИМТ МАТЕРИАЛ / ӨГҮҮЛЭЛҮҮД / Экологийн хязгаардмал нөхцөлтэй Байгаль нуурын сав газарт үерийн эрсдэлийн үнэлээг нутаг дэвсгэрээр нь хийх нь (орос хэлээр)

Экологийн хязгаардмал нөхцөлтэй Байгаль нуурын сав газарт үерийн эрсдэлийн үнэлээг нутаг дэвсгэрээр нь хийх нь (орос хэлээр)

Document Actions
Navigation
IW:LEARN