You are here: Home / Тайлан / БАРИМТ МАТЕРИАЛ / УЛСЫН ХЭМЖЭЭНИЙ ТАЙЛАН

УЛСЫН ХЭМЖЭЭНИЙ ТАЙЛАН

File“Байгаль нуурын өнөөгийн байдал, түүнийг хамгаалах талаар 2012 онд авч буй арга хэмжээ”-ний төрийн тайлан (орос хэлээр)
File“Буриад улсын Байгаль орчны 2011 оны төлөв байдал” төрийн тайлан (орос хэлээр)
File“Буриад улсын Байгаль орчны 2012 оны төлөв байдал” төрийн тайлан (орос хэлээр)
File“Эрхүү мужийн Байгаль орчны 2011 оны төлөв байдал” төрийн тайлан (орос хэлээр)
File“Эрхүү мужийн Байгаль орчны 2012 оны төлөв байдал” төрийн тайлан (орос хэлээр)
FileБайгалийн чанад (Забайкальск)-ын хязгаарын Байгаль орчны 2011 оны төлөв байдлын тайлан (орос хэлээр)
FileБайгалийн чанад (Забайкальск)-ын хязгаарын Байгаль орчны 2012 оны төлөв байдлын тайлан (орос хэлээр)
File“ОХУ-ын Байгаль орчны 2011 оны төлөв байдал” төрийн тайлан (орос хэлээр)
File"ОХУ-ын Байгаль орчны 2012 оны төлөв байдал, хамгаалалт" төрийн тайлан (орос хэлээр)
FileУлсын Усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулахад зориулсан судалгааны эмхэтгэл, Нэгдүгээр дэвтэр (Монгол хэлээр)
FileУлсын Усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулахад зориулсан судалгааны эмхэтгэл, Хоёрдугаар дэвтэр (Монгол хэлээр)
FileУлсын Усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулахад зориулсан судалгааны эмхэтгэл, Гуравдугаар дэвтэр (Монгол хэлээр)
FileТуул голын сав газрын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулахад зориулсан судалгааны эмхэтгэл (Монгол хэлээр)
FileОрхон голын сав газрын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулахад зориулсан судалгааны эмхэтгэл (Монгол хэлээр)
FileМонгол Улсын Статистикийн эмхэтгэл, 2011 он (Монгол, англи хэлээр)
FileМонгол Улсын Байгаль орчны төлөв байдлын тайлан, 2008-2010 он (монгол хэлээр)
FileМонгол Улсын Байгаль орчны төлөв байдлын тайлан, 2008-2010 он (Англи хэлээр)
FileМонгол Улсын Байгаль орчны төлөв байдлын тайлан, 2011-2012 он (Монгол хэлээр)
Document Actions
Navigation
IW:LEARN