You are here: Home / Тайлан / БАРИМТ МАТЕРИАЛ / БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАХТАЙ ХОЛБОГДСОН (комплекс) ТАЙЛАН МАТЕРИАЛУУД / 2013 / Идэр голын сав газрын экологи, нийгэм-эдийн засгийн суурь судалгаа.

Идэр голын сав газрын экологи, нийгэм-эдийн засгийн суурь судалгаа.

Монгол орны нутаг дэвсгэрийг томоохон голуудын сав газрыг харгалзан 29 усны савгазарт хуваасан бөгөөд Идэр голын сав энэ 29 савын газрын нэг юм. Идэр гол буюу Идэрийн гол нь Хангайн нуруунны ноён оргил Отготэнгэр уулын ар хажуугаас эх авч, Завхан аймгуудын нутгаар урсдаг. Голын урт 452км бөгөөд 24,555 хавтгай дөрвөлжин км талбай эзэлнэ. Идэр голд 30 гаруй гол горхицутгадгаас хамгийн том нь Чулуут гол юм.

Download file

 

Document Actions
Navigation
IW:LEARN